Typy lokat w ofercie polskich banków

Published by: 0

Lokaty to najpopularniejszy produkt oszczędnościowy. W zależności od ich parametrów i warunków prowadzenia możemy wybrać różne ich rodzaje. Dostępne są także produkty skierowane do sprecyzowanych grup użytkowników, np. dla osób bardzo majętnych (rentierskie) czy dla przedsiębiorców (overnight). Jakie typy lokat oferują polskie banki?

Czym są lokaty terminowe?

Lokata terminowa to umowa z bankiem, na podstawie której klient powierza swoje środki pieniężne bankowi na ustalony okres, a w zamian otrzymuje określony zysk, wynikający z oprocentowania lokaty. Po upływie terminu, na jaki zakładana była lokata, bank wypłaca klientowi ulokowaną kwotę wraz z odsetkami. Lokaty terminowe mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie oraz mogą być zakładane na różny okres czasu (zwykle od 1 miesiąca do kilu lat), dzięki czemu można dobrać odpowiednią lokatę do swoich celów oszczędzania. Jeśli zajdzie taka konieczność, lokatę można zerwać przed terminem, ale w takim przypadku bank zwraca jedynie wpłacony kapitał, bez naliczenia odsetek za zdeponowanie środków.

Inne rodzaje lokat – jednodniowe, rentierskie i strukturyzowane

W lokacie jednodniowej kapitał lokowany jest na okres jednego dnia. W praktyce dyspozycję lokaty składa się najczęściej do godziny 21:00, bank pobiera środki z naszego rachunku osobistego, a zwraca je wraz z odsetkami ok. godziny 9:00 następnego dnia. Ten typ lokat kiedyś był bardzo popularny, ale obecnie dostępny jest jedynie w kilku bankach. Lokata rentierska to długoterminowy depozyt skierowany do osób bardzo bogatych, które chcą mieć zyski z oszczędności wcześniej niż po zakończeniu umowy z bankiem. Odsetki nie są zwracane wraz z kapitałem po upływie ustalonego terminu, lecz wypłacane w stałych odstępach czasu na rachunek klienta. Lokata strukturyzowana to instrument finansowy, w którym środki pieniężne lokowane są w dwóch częściach: bezpiecznej i ryzykownej. Większa część kapitału inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, np. obligacje skarbowe, mniejsza w produkty finansowe o większym ryzyku, ale i wyższym potencjalnym zysku.

Jakie lokaty można założyć? Produkty walutowe, nocne i progresywne

Lokata walutowa to depozyt terminowy prowadzony w walucie obcej. Zysk z takiego produktu finansowego jest trudny do oszacowania, ponieważ wartość waluty zależy od kształtowania się jej kursu. Lokata overnight, czyli nocna, to odmiana lokaty jednodniowej kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców. Jest ona zakładana na noc na podstawie dyspozycji klienta. Wolne środki na rachunku firmowym ponad określony limit trafiają automatycznie na lokatę overnight. Pod koniec dnia bank przelewa środki na konto lokaty, a następnego dnia rano zwraca je przedsiębiorcy wraz z odsetkami. Ciekawym produktem jest lokata progresywna, czyli depozyt terminowy, którego oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach umownych lokaty. Oznacza to, że np. w pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 2%, w piątym 3%, a w dwunastym 5% w skali roku. Zaletą takiej lokaty jest możliwość zerwania umowy bez utraty odsetek – są one naliczane za pełne miesiące utrzymywania kapitału.

Oszczędzanie pieniędzy to konieczność, jeśli chcemy czuć się bezpiecznie. Szukając odpowiedniej formy składowania pieniędzy zapoznajmy się z propozycjami lokat, które są najpopularniejszym produktem oszczędnościowym oferowanym przez polskie banki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *