Mobilne niszczenie dokumentów, na czym polega?

Published by: 0

W każdej firmie są dokumenty, których nie trzeba już archiwizować. Co z nimi zrobić? Można je zniszczyć, ale trzeba to zrobić z zachowaniem wszystkich procedur. Te opracowuje się w oparciu o przepisy polskiego prawa. Jeśli wewnętrzne zasady zakazują wynoszenia z siedziby spółki dokumentów niejawnych, a chcemy je zutylizować, możemy zamówić usługę mobilnego niszczenia dokumentów.

Jakie dokumenty można zniszczyć? Czy warto zamówić usługę mobilnego niszczenia dokumentów?

Niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru należy zniszczyć dokumenty aplikacyjne. Co do innych dokumentów, wszystko zależy od tego, do jakiej kategorii archiwizacyjnej je się zalicza. Symbolem „A” oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji, a opatrzone nią druki są przekazywane do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. Symbolem „B” zaś oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej. Są to dokumenty, które trzeba przechowywać przez pewien czas. To, jak długo muszą być archiwizowane, określa cyfra arabska, którą podaje się za literą B. Pracodawca jest zobowiązany do archiwizacji dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, czyli kart ewidencji czasu pracy, imiennej listy wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Takie dokumenty przechowuje się 10 lat, a po tym czasie można je zniszczyć. Jeżeli wewnętrzna instrukcja zakazuje wynoszenia takich plików z siedziby firmy, a sami nie chcemy lub nie możemy ich niszczyć, zamówmy usługę mobilnego niszczenia dokumentów.

Na czym polega mobilne niszczenie dokumentów?

Usługa mobilnego niszczenia dokumentów realizowana jest najczęściej na potrzeby firm, których przepisy wewnętrzne zabraniają wydawania dokumentów poza siedzibę firmy. Ponadto, zamawiają ją także organizacje, w których przechowywane są dokumenty ściśle tajne, które muszą być zniszczone na oczach zarządzającej nimi osoby. Mobilne niszczenie dokumentów odbywa się bezpośrednio na miejscu, przed siedzibą firmy, przy użyciu specjalnego urządzenia niszczącego, które jest dostarczone przez usługodawcę. Klient może nadzorować proces niszczenia, mając pewność, że tajna dokumentacja nie wydostanie się poza teren jego zakładu czy siedziby. Jest to bardzo dobre i wygodne rozwiązanie, gdyż nie musimy kupować profesjonalnego sprzętu do niszczenia dokumentów. Ponadto, oszczędzamy czas własny i pracowników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że efektywne urządzenia wydajnie i szybko niszczą pliki.

W niektórych przypadkach nie możemy niszczyć dokumentów poza siedzibą firmy, a nie mamy warunków i możliwości, by zająć się tym samodzielnie. Nie jest to sytuacja bez wyjścia, gdyż możemy zamówić usługę mobilnego niszczenia dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *